1. مهدی سلیمی , محمدحسن حائری , حسین صابری , ساختارهای مطلوبیت فعل در قرآن از منظر فقیهان , علوم قرآن و حدیث , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۹۹-۱۲۰
 2. عبدالسلام امامی , حسین صابری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد , فقه و اصول , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۵۱-۷۷
 3. هادی مصباح , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آن‌ها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان») , فقه و اصول , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۱۱-۱۳۰
 4. مریم صباغی ندوشن , محمدحسن حائری , حسین صابری , باز کاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق , جستارهای فقهی و اصولی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۴۵-۶۳
 5. هادی مصباح , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , پژوهشی تطبیقی در مورد قاعدة «علی الید» و «الخراج» و تبارشناسی سند روایی آنها («علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «الخراج بالضمان») , فقه و اصول , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۱۱-۱۳۰
 6. مصطفی غفوریان نژاد , عباسعلی سلطانی , حسین صابری , سقف مهریه در فقه امامیه , فقه و اصول , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۹۱-۱۱۴
 7. مرتضی کشاورزی ولدانی , حسین ناصری مقدم , حسین صابری , حاکمیت اراده ظاهری در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقی , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۳-۳۰
 8. مهدی شوشتری , حسین ناصری مقدم , حسین صابری , مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه , انسان پژوهی دینی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۰۵-۲۲۲
 9. موسی زرقی , حسین صابری , کریم عبداللهی نژاد , أخباری کیست؟ , فقه و اصول , دوره ( ۴۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۵-۶۳
 10. مهدی شوشتری , حسین ناصری مقدم , حسین صابری , سازوکارهای کشف مقاصد شریعت , پژوهش های فقهی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۸۹-۱۱۰
 11. بختیار نصیری اوانکی , کریم عبداللهی نژاد , حسین صابری , بررسی دایره تأثیرگذاری شروط بنائی بر عقود در فقه امامی , مطالعات حقوقی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۱۳۷-۱۷۲
 12. عبدالسلام امامی , حسین صابری , سیدمحمدتقی قبولی درافشان , انسداد و انفتاح باب اجتهاد در اندیشه‌های فقهی اهل سنت , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۱۹-۱۴۹
 13. داود گوهری , حسین ناصری مقدم , حسین صابری , گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه , فقه و اصول , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۵۹-۱۷۸
 14. علی کشاورز , حسین صابری , بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی , فقه و اصول , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۴۹
 15. سیدعلی غیورباغبانی , حسین صابری , ‌بررسی‌ تطبیقی دو قاعده ‌جبّ و عفو عمومی از منظر ‌فقه ‌و ‌حقوق , فقه و اصول , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۹۳-۱۱۸
 16. مهدی سلیمی , محمدحسن حائری , حسین صابری , وجوب وصیت از دیدگاه ساختارهای قرآنی , قرآن شناخت , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۵-۱۳۶
 17. عطیه علیزاده نوری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری , نگرشی تاریخی تحلیلی به مرجحیت مخالفت با عامه در متون فقه امامیه و تأملاتی در آن , کاوشی نو در فقه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۶۵-۹۲
 18. موسی زرقی , حسین صابری , بازکاوی ملاک تقسیم فقها به اخباریان و اصولیان , فقه و اصول , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۹۷-۱۲۲
 19. محمدعلی محب الرحمان , حسین صابری , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , تعهد به عدم ازدواج مجدد در روایات و فقه امامیه , فقه و اصول , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۶۵-۸۶
 20. حسین صابری , موسی زرقی , نقدی بر نظریه «جمع بین مفترقات و تفریق مجتمعات در شرع» , فقه و اصول , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۴۳-۶۲
 21. حسین صابری , محمد رسول آهنگرانی , سهند صادقی بهمنی , باز پژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۷-۵۲
 22. حسین صابری , حسین حلبیان , احقاق حقوق اقتصادی طلبکاران در معامله به قصد فرار از دین , دانشنامه حقوق اقتصادی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۲۴-۵۳
 23. عبداله بهمن پوری , حسین صابری , پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دوره ( ۴۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱-۱۳
 24. محمود توکلیان اکبری , محمدتقی فخلعی , حسین صابری , تأملی در مفهوم رفض و کفر رافضی , تاریخ و فرهنگ , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۹-۲۸
 25. حسین صابری , مریم صفائی , نگرشی بر تأثیر شروط باطل در عقد , فقه و اصول , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۰۱-۱۲۵
 26. حسین صابری , حسین حقیقت پور , کاوشی در حقوق خبرنگار از منظر فقه امامیه , آموزه های فقه مدنی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۱۵۱-۱۷۱
 27. محمد مهدی یزدانی کمرزرد , حسین صابری , حسین ناصری مقدم , گونه های کاربرد قیاس در فقه شیعه بر اساس کتاب جواهر الکلام , فقه و اصول , دوره ( ۸۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۵۱-۱۶۸
 28. محمدتقی فخلعی , حسین صابری , محمود توکلیان اکبری , مفهوم شناسی نصب در آرای فقهای امامیه , فقه و مبانی حقوق اسلامی , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۷۵-۹۳
 29. حسین صابری , ختنه , دانشنامه جهان اسلام , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۹۳-۱۹۵
 30. حسین صابری , محمد مهدی یزدانی کمرزرد , تعمیم حکم به استناد علت از دیدگاه امام خمینی , پژوهش های فقهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۴۶
 31. حسین صابری , قلمرو ثابت و متغییر ، دشواریها و فرضیه ها , مطالعات اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۳, صفحه ۸۱-۱۲۲
 32. حسین صابری , بیع شرط، ساز و کاری مشروع برای رهن مستغلات , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۸۷-۱۱۵
 33. حسین صابری , از مناسبت تا مذاق فقه، راه هایی به مقاصد شریعت , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۱۱۷-۱۴۲
 34. حسین صابری , غاليان تاريخچه و مناسبات فكري با شيعه اماميه , مشکوه , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲
 35. حسین صابری , حديث فرقه ناجيه , مشکوه , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۵
 36. حسین صابری , فقه و چالش میان تعلیل و تعبد , مطالعات اسلامی , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶, صفحه ۲۱-۵۲
 37. حسین صابری , عقل پشتوانه اعتبار احكام شرعي , مشکوه , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۳
 38. حسین صابری , حيله هاي شرعي در ديدگاه مذاهب , مشکوه , تاریخ: ۱۳۷۹/۱۲
 39. حسین صابری , نگاهي به كتاب الحدائق الناضره و مولف ان , مشکوه , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۴